Vrienden

logo dhc

Zonder vrienden kan het café niet bestaan. Bijdragen kunnen bestaan uit: deelnemen aan het café, gastspreker zijn, beschikbaar stellen van kennis, tijd, kennis, diensten, materiaal, geld en gezelligheid.

In het bijzonder noemen wij:

Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAD)

De SAD (per 1 februari 2016 Stadsarchief Deventer) faciliteert onze website met historische foto’s en heeft onder andere 20.000 historische foto’s op de site onder beeldbank.

De SAB is de oudste Stadsbibliotheek van Nederland, gesticht in 1560. De stukken van het Stadsarchief gaan terug tot de twaalfde eeuw. Het archief bewaart de schriftelijke weergave van het werk van het gemeentebestuur, maar ook van veel Deventer families, instellingen, organisaties, kerken en bedrijven. Het vormt niet alleen de grondslag voor een goede administratie van de gemeente, maar is ook een bron van kennis uit de eerste hand van de geschiedenis van stad en streek. De SAB is momenteel een samenwerkingsverband tussen de gemeente Deventer en Saxion.

KCC Informatie Management (KCCIM)

Gert Koerselman van KCCIM maakt onze website mogelijk. KCCIM ondersteunt organisaties bij vraagstukken op het raakvlak van organisatie, informatie en ICT doormiddel van onafhankelijke adviesdiensten, projectmanagement, interim management alsmede kennisoverdracht. Vanaf de start staat bij de aanpak de mens centraal, zowel wat betreft visie op interim- en verandermanagement als bij invoering en toepassing van ICT.

Corps 9

Pieter Ellens van Corp 9 stelt voor de winnaar van de Historische Kwis een boekenprijs ter beschikking. Pieter heeft een adviesbureau voor grafische vorming en communicatieadvies en geeft onder meer veel Deventer boeken uit.  

SIED

De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer faciliteert de presentaties in het café met technische apparatuur. De SIED heeft ten doel de stimulering van de bestudering, de inventarisatie, de documentatie, de geschiedschrijving, het behoud van monumenten van bedrijf en techniek in Deventer en omgeving, alsmede publiciteit hieromtrent en voorts al hetgeen bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin het van woord.

   

Afdrukken E-mailadres

kccim logo2         sablogoklein         logoC9